Načítavam...

Západoslovenské múzeum

Západoslovenské múzeum v Trnave

Múzeum bolo zriadené v roku 1954 ako Krajské múzeum. Malo vlastivedný charakter. Od roku 1955 zakladalo odborné oddelenia (prírodovedné a historické). V tom istom roku vyšiel I. ročník Zborníka Krajského múzea v Trnave. Pracovníkom múzea sa stal aj zberateľ Štefan Cyril Parrák, ktorého kolekcie sa stali základom etnografickej a historickej zbierky. Prvý výstavný priestor bol sprístupnený návštevníkom v roku 1957 Výstavou keramiky. V roku 1960 bol názov múzea zmenený na Západoslovenské múzeum. Prvou expozíciou sa stala v roku 1974 expozícia Z dejín robotníckeho hnutia a KSČ v okrese Trnava, po nej nasledovala v roku 1976 národopisná expozícia.

Súčasnosť

Od roku 2002 je zriaďovateľom múzea Trnavský samosprávny kraj. V súčasnosti múzeum spravuje na území historického mestského jadra v Trnave štyri budovy, z toho sú tri národnými kultúrnymi pamiatkami. Vo svojom múzejnom zbierkovom fonde ochraňuje viac ako 160 000 predmetov kultúrneho dedičstva. Ročne expozície, výstavy a podujatia múzea navštívi 40 000 domácich a zahraničných návštevníkov.

Výstavy, podujatia, aktuality

Budovy

Kláštor klarisiek

Kláštor klarisiek

Múzeum knižnej kultúry

Múzeum knižnej kultúry

Knižnica múzea

Knižnica múzea

Dom hudby Mikuláša Schneidera Trnavského

Dom hudby Mikuláša Schneidera Trnavského

Projekty podporené z Fondu na podporu umenia

FPU

Zriaďovateľom je

TTSK