Načítavam...

Západoslovenské múzeum

Západoslovenské múzeum v Trnave

Múzeum bolo zriadené v roku 1954 ako Krajské múzeum. Malo vlastivedný charakter. Od roku 1955 zakladalo odborné oddelenia (prírodovedné a historické). V tom istom roku vyšiel I. ročník Zborníka Krajského múzea v Trnave. Pracovníkom múzea sa stal aj zberateľ Štefan Cyril Parrák, ktorého kolekcie sa stali základom etnografickej a historickej zbierky. Prvý výstavný priestor bol sprístupnený návštevníkom v roku 1957 Výstavou keramiky. V roku 1960 bol názov múzea zmenený na Západoslovenské múzeum. Prvou expozíciou sa stala v roku 1974 expozícia Z dejín robotníckeho hnutia a KSČ v okrese Trnava, po nej nasledovala v roku 1976 národopisná expozícia.

Súčasnosť

Od roku 2002 je zriaďovateľom múzea Trnavský samosprávny kraj. V súčasnosti múzeum spravuje na území historického mestského jadra v Trnave štyri budovy, z toho sú tri národnými kultúrnymi pamiatkami. Vo svojom múzejnom zbierkovom fonde ochraňuje viac ako 160 000 predmetov kultúrneho dedičstva. Ročne expozície, výstavy a podujatia múzea navštívi 40 000 domácich a zahraničných návštevníkov.

Výstavy, podujatia, aktuality

Remeslá v šúpolí
Remeslá v šúpolí
Ľudová umelkyňa Antónia Dvorščíková z Praznova pri Považskej Bystrici sa zaoberá výrobou figúrok zo šúpolia. 
Viac info
Oznam
Oznam
Vážení bádatelia! 
Viac info
Zbierka výšiviek a ľudového odevu zo západného Slovenska z pozostalosti Ruženy Hejzákovej z Brna
Zbierka výšiviek a ľudového odevu zo západného Slovenska z pozostalosti Ruženy Hejzákovej z Brna
Zbierka výšiviek a ľudového odevu zo západného Slovenska z pozostalosti Ruženy Hejzákovej (1884 – 1980) z Brna 
Viac info

Budovy

Kláštor klarisiek

Kláštor klarisiek

Múzeum knižnej kultúry

Múzeum knižnej kultúry

Knižnica múzea

Knižnica múzea

Dom hudby Mikuláša Schneidera Trnavského

Dom hudby Mikuláša Schneidera Trnavského

Projekty podporené z Fondu na podporu umenia

FPU

Zriaďovateľom je

TTSK