Múzejné námestie 3, Trnava

zsmuzeum@zsmuzeum.sk

(+421) 033/551 29 13
(+421) 033/551 29 11

Ut – Pi 8:00 – 17:00
So – Ne 11:00 – 17:00

Knižnica

Služby knižnice
Registračné poplatky

 • študenti 4,00 € (po preukázaní sa príslušným preukazom)
 • dospelí 6,00 €
 • poplatok za jednorazový vstup 2,00 €
 • Vyhotovenie papierovej kópie formát A4 0,20 €/ 1 strana, 0,30 €/obojstranne
 • Vyhotovenie skenu 0,20 €/ 1 strana
 • Bádateľské služby
  Poskytované na základe písomného súhlasu riaditeľa/ ky ZsM
  • Štúdium predmetov, nálezov a správ
   a) na vedecké účely po predložení písomnej žiadosti a potvrdenia vysielajúcej
   organizácie dohodou podľa internej smernice
   b) na komerčné účely dohodou podľa internej smernice
  • Digitalizačné služby
   digitálna fotografia / sken zbierkového predmetu, dokumentu HKF:
   a) vedecké účely – A4 alebo 1 predmet 1,00 €
   b) komerčné účely – A4 alebo 1 predmet 5,00 € alebo dohodou podľa internej
   smernice, alebo na základe Zmluvy o spolupráci uzavretej so subjektom