Múzejné námestie 3, Trnava

zsmuzeum@zsmuzeum.sk

(+421) 033/551 29 13
(+421) 033/551 29 11

Ut – Pi 8:00 – 17:00
So – Ne 11:00 – 17:00

Kontakty

doc. PhDr. Martina Bocánová, PhD. – riaditeľka
bocanova.martina@zsmuzeum.sk
033/59173 13

PaedDr. Simona Jurčová
– vedúca prezentačného oddelenia, kurátorka umeleckej zbierky
– osoba poverená spracovaním oznamovaní protispoločenského konania (whistleblowing) podľa zákona č. 54/2019 Z. z.
jurcova.simona@zsmuzeum.sk 
033/59173 27 

Mgr. Lucia Duchoňová – vedúca oddelenia múzejných činností, historička 
duchonova.lucia@zsmuzeum.sk 
033/ 59173 29 

Jana Forrová – vedúca technického úseku 
033/ 55129 13 

Mgr. Matej Krnáč – vedúci správy múzejných zbierok, historik
krnac.matej@zsmuzeum.sk
033/ 59173 37

Mgr. Anna Šestáková, PhD. – zoologička
sestakova.anna@zsmuzeum.sk
033/ 59173 29

Mgr. Aneta Vlčková – etnografka 
vlckova.aneta@zsmuzeum.sk 
033/ 59173 25 

Mgr. Andrej Sabov – archeológ
sabov.andrej@zsmuzeum.sk 
033/ 59173 23 

Mgr. Milan Ševčík – kurátor historickej knižnice
sevcik.milan@zsmuzeum.sk
milansevcik99@gmail.com
033/ 59173 44

RNDr. Miroslav Hornáček – geológ 
hornacek.geolog@gmail.com 
033/59173 34 

Mgr. Miroslava Kozárová – asistentka 
kozarova.miroslava@zsmuzeum.sk
033/ 59173 14 

Alena Viskupová – finančná účtovníčka 
viskupova.alena@zupa-tt.sk 
033/ 59173 39 

Ing. Mária Marekovičová – mzdová účtovníčka 
marekovicova.maria@zsmuzeum.sk
033/ 59173 26 

Viera Ohrablová – knižnica, študovňa, bádateľňa 
ohrablova.viera@zsmuzeum.sk
kniznica.zsm@gmail.com
033/5512913, 033/59173 45
mobil: 0902 611 327

Martin Jakabovič – fotograf a grafik 
jakabovic.martin@zsmuzeum.sk
033/ 59173 16 

Mária Kuššová – dokumentátorka, administrátorka webovej a FB stránky 
kussova.maria@zsmuzeum.sk 
033/ 59173 36 

Mgr. Art Barbora Drozdová – reštaurátorka
033/ 59173 34

Bc. Sára Čambálová – konzervátorka
033/ 59173 34

Eva Hornáčková – konzervátorka 
033/59173 34 

Kontakt na prezentačné oddelenie – objednávky prehliadok, podujatia
033/55129 13, 033/ 59173 42
lektorske.zsm@gmail.com