Múzejné námestie 3, Trnava

zsmuzeum@zsmuzeum.sk

(+421) 033/551 29 13
(+421) 033/551 29 11

Ut – Pi 8:00 – 17:00
So – Ne 11:00 – 17:00

Publikácie

Bocánová Martina a kol.: Štefan Cyril Parrák – život a dielo
Monografiu Štefan Cyril Parrák – život a dielo vydala Národopisná spoločnosť Slovenska (Západoslovenské múzeum v Trnave je jej kolektívnym členom) s finančnou podporou Fondu na podporu umenia. Autormi textov sú odborní zamestnanci Západoslovenského múzea v Trnave: Martina Bocánová, Aneta Vlčková, Lucia Duchoňová, Simona Jurčová a Andrej Sabov, autormi fotografií sú fotografi Tomáš Vlček a Miroslav Malacký.
Zámerom publikácie je priblížiť začiatky jeho zberateľskej činnosti prostredníctvom príbehu človeka, ktorý žil a pôsobil v Trnave. Vďaka spolupráci so Štátnym archívom v Trnave sa podarilo nahliadnuť do jeho životných ciest a spoznať ho ako človeka so svojimi presvedčeniami a snami, radosťami i krivdami. Výsledky z výskumu predmetov z jeho zbierky v depozitároch Západoslovenského múzea v Trnave priblížia čitateľovi ich krásu, ktorá očarila aj Štefana Cyrila Parráka.
Dlhoročný výskum odborných zamestnancov múzea v oblasti histórie, etnografie a archeológie odhalil skutočné bohatstvo, ktoré Parrák zanechal. 
ISBN 978 – 80 – 973341 – 4 -7

Šestnáste storočie slovom a obrazom
Západoslovenské múzeum vydalo novú publikáciu Šestnáste storočie slovom a obrazom s podnázvom Sprievodca 16. storočím so zameraním na knižnú kultúru. Ako už názov napovedá, ide o knihu určenú odbornej aj širokej verejnosti, najmä návštevníkom múzea so záujmom o dejiny knižnej kultúry. Realizovaná bola v rámci dlhoročnej vedecko-výskumnej práce knihovedca a kurátora historickej knižnice Milana Ševčíka.
Kniha má širší záber na celé obdobie 16. storočia – obsahuje kapitoly ako Svetové politické dejiny, Uhorsko, Kultúra, Kníhtlač, Ukážky tlačí 16. storočia z fondu Západoslovenského múzea či Bibliografický súpis tlačí 16. storočia vo fonde Západoslovenského múzea. Cieľom projektu je rozšíriť informácie o knižnej kultúre a historických tlačiach, ktoré sa nachádzajú vo fonde Západoslovenského múzea v Trnave, a tiež propagácia múzea na verejnosti a oslovenie domácich návštevníkov a turistov zo zahraničia.
Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Knihu je možné zakúpiť si v Západoslovenskom múzeu v Trnave, Múzejné nám. 3 za cenu 35,- €

KMEŤ, Martin a kol. : Čarovné sakrálne pamiatky Slovenska
Kniha autorského tímu Martin Kmeť a kolektív.
Obrazová publikácia reprezentatívneho charakteru s množstvo autorských farebných fotografií je doplnená textom o sakrálnych pamiatkach. Obmedzený náklad 200 ks je špeciálnou edíciou pre Západoslovenské múzeum v Trnave, ktorá obsahuje osobitné strany venované budove bývalého klariského kostola a kláštora, kde má dnes sídlo Západoslovenské múzeum v Trnave.
CBS spol. s. r. o. Banská Bystrica.
ISBN 978-80-8144-279-7,
383 s.
Cena 22,- €

  RADVÁNI, Hadrián: Tri generácie Bernolákovcov.
  Trnava: Západoslovenské múzeum, 2001. 246 s.
  ISBN 80-85556-12-X.
  Cena: 2,32 €

  Trnavské fotoateliéry. Medzi remeslom a umením.
  Publikácia Trnavské fotoateliéry autorky Simona Jurčovej je výsledkom systematickej vedecko-
  výskumnej činnosti trnavských fotografov a fotoateliérov v rokoch 2014 – 2018. Základom výskumu bola zbierka historických fotografií, pohľadníc a albumov vo fonde Západoslovenského múzea v Trnave.
  Doplnkovým výskumným materiálom boli súkromné archívy Trnavčanov. Kniha (150 strán, vyše 300
  obrázkov) bola vydaná s finančnou podporou Fondu na podporu umenia. Mapuje väčšinu fotoateliérov
  v Trnave od r. 1860 do r. 1950. Prostredníctvom zistených informácií je možné približne datovať
  fotografie urobené v niektorom z trnavských fotoateliérov.
  JURČOVÁ, Simona. 2020. Trnavské fotoateliéry. Medzi remeslom a umením. Západoslovenské múzeum
  v Trnave. Kon-press Trnava, 2020.
  ISBN 978-80-89981-12-0
  150 s.
  Cena 12,- €

  Denník grófa Jozefa Zičiho z cesty po východnej Ázii v rokoch 1875 – 1876.
  Trnava: Trnavský samosprávny kraj – Západoslovenské múzeum, 2006.
  ISBN 80-5556-17-0
  243 s.
  Cena: 10,29 €

  Peter Benický: Slovenské verše. Trnava: Západoslovenské múzeum v Trnave, 1994.
  ISBN 80-85556-05-7
  135s.
  Nepredajné

  KRČ, Henrich – KOVÁČ, Blažej: Svätci – svedomie storočí:
  Devočné dekorácie v zbierkach Západoslovenského múzea v Trnave.
  Trnava: Západoslovenské múzeum v Trnave, 1999.
  ISBN 80-85556-09-X
  102 s.
  Cena: 1,09 €

  Rady a vyznamenania Slovenskej republiky 1939 – 1945.
  Trnava: Západoslovenské múzeum, 1992.
  ISBN 8085556-02-2
  64 s.
  Cena: 1,85 €

  BUGALOVÁ, Edita: Mikuláš Schneider – Trnavský: Modlitby a piesne
  Zborová tvorba.
  Trnava : Západoslovenské múzeum, 2005. 77 s. ISBN 80-85556-14-6.
  op.39
  Nepredajné

  NOVÁK, Petr: Archeologický výskum halštatského hradiska na Tlstej hore v Prašníku
  Trnava : Západoslovenské múzeum, 2001

  Pamätica k 60.výročiu Západoslovenského múzea
  P 01 – ČAMBÁLOVÁ, Daniela. 2014. Západoslovenské múzeum 60 rokov.
  Západoslovenské múzeum v Trnave : Trnava, 2014.
  500 ks.
  Slovenčina.
  ISBN 978-80-85556-20-9
  175 s.

  P 02 – MIKUŠ, Tibor a kol. Poľovníctvo v Trnavskom samosprávnom kraji.
  Trnavský samosprávny kraj ; Západoslovenské múzeum : Trnava, 2015.
  ISBN 978-80-85556-22-3.
  200 s.