Načítavam...

Parrákova zbierka

Parrákova zbierka
Kolekcia predmetov Štefana Cyrila Parráka predstavuje jeden z pilierov zbierkového fondu Západoslovenského múzea v Trnave. Štefan Cyril Parrák (1887 – 1969) trnavský pekár, cukrár a v neposlednom rade zberateľ, ktorý celý svoj život obetoval záchrane slovenského ľudového umenia pred vývozom do zahraničia. Vo svojom zberateľstve sa Parrák zameriaval predovšetkým na slovenské ľudové umenie ako celok. Časom sa jeho zberateľský záujem rozšíril i na predmety umeleckohistorické, a to nielen slovenskej, ale aj zahraničnej proveniencie. V roku 1935 bola jeho zbierka už natoľko rozsiahla, že sa ju rozhodol prezentovať verejnosti a v priestoroch svojej cukrárne otvoril vlastné múzeum. Napriek všetkým obetiam sa pre nerentabilnosť svojej živnosti, obrovskú zadĺženosť a vek starnúci zberateľ nedokázal o svoju zbierku postarať sám a v roku 1951 sa rozhodol ju predať štátu.
Do Západoslovenského múzea v Trnave bolo v rokoch 1958 až 1965 od Š. C. Parráka prevzatých viac ako 7 800 predmetov. Základ jeho zbierky tvorí keramika, predo­všet­kým slovenská ľudová fajansa zo západného Slovenska predstavujúca produkciu známych keramických stredísk akými boli Dechtice, Košolná, Boleráz, Častá, Smolenice, Sobotište, Veľké Leváre, Stupava, Modra a iné. Nechýba ani maľovaný a vyrezávaný ľudový nábytok, drevené sakrálne plastiky, vyrezávané piesty, črpáky, črpačky, čutory, praslice, formy na medovníky, maľby na skle a iné. Z umeleckohistorických predmetov Parrák zbieral hodiny, sklo, kameninu, porcelán, cínové a medené nádoby, lekárenské nádoby a mažiare, kláštorné práce, svietniky, židovské obradné predmety, petrolejové lampy, fajky, kľúče a zámky, pečatidlá a vychádzkové palice.
Stolové hodiny od Josefa Schmidta, Bratislava, začiatok 19. storočia
Kláštorná práca - Sv. Ján Nepomucký na márach, maľba na pergamene, 18. storočie
Sklo vrstvené, brúsené, Čechy, 19. storočie
Ježiško s malým Jánom Krstiteľom, maľba na skle od Ferdinanda Salzmanna (1830-1913), Pata, začiatok 20. storočia