Načítavam...

Keramika a sklo

Keramika a sklo
Zbierkový fond keramiky a skla obsahuje viac ako 9400 predmetov. Základ fondu tvorí súbor keramiky a skla od trnavského zberateľa Štefana Cyrila Parráka (1887 – 1969). Najrozsiahlejší je súbor slovenskej ľudovej fajansy zo západného Slovenska. Predstavuje produkciu známych džbánkarských dielní v Stupave, Sobotišti, Smoleniciach, Košolnej, Bolerázi, Modre, Dechticiach, Veľkých Levároch, Malackách z prvej polovice 18. storočia až prvej polovice 20. storočia. K najvzácnejším patria malé súbory talianskej a delfskej fajansy zo 17. storočia, habánskej fajansy zo západného Slovenska z konca 17. storočia a rakúskej fajansy z prvej polovice 19. storočia. Početná je ľudová úžitková hrnčina, ktorá zahŕňa takmer celé územie Slovenska.

Samostatnú skupinu tvoria predmety z pozostalosti známeho keramického majstra, amatérskeho archeológa a nadšeného obdivovateľa slovenskej ľudovej fajansy Heřmana Landsfelda (1899 – 1984). V zbierkovom fonde múzea je zastúpená keramická tvorba národného umelca Ferdiša Kostku (1878 – 1951) zo Stupavy.
Pomerne bohatá je kolekcia fajansovej a kameninovej produkcie manufaktúry v Holíči (1743 – 1827), ktorá predstavuje časti obedových súprav s rôznymi motívmi. Vo fonde nechýba ani úžitková či dekoratívna kamenina slovenskej (Kremnica, Muráň) i zahraničnej (Stará Role, Znojmo, Dalovice, Karlove Vary, Wedgwood, Dawenport) proveniencie.Porcelán prezentujú najmä výrobky rakúskych (Stará Viedeň) a českých (Praha, Slavkov, Březová, Dolní Chodov) dielní.Zbierka skla zahŕňa širokú škálu úžitkových i dekoratívnych predmetov. Medzi najhodnotnejšie patria spomienkové poháre s maľovanými nápismi v nemeckom a v maďarskom jazyku, ako aj poháre s rytými iniciálkami a architektúrami kúpeľných domov z 19. storočia.
Šálky s podšálkami, porcelán, Čechy, 19. storočie
Západoslovenská fajansa, Sobotište, 18.-19. storočie
Jozef Franko - Vinohradníci, 70. roky 20. storočia
Západoslovenská fajansa, Stupava, 18.-19. storočie