Načítavam...

Kampanológia

Kampanológia
V deväťdesiatych rokoch získalo múzeum v rámci reštitúcií z Českej republiky unikátnu zbierku historických zvonov z celého Slovenska (takmer 30 kusov). Najstarším datovaným exponátom je gotický zvon z roku 1491. V zbierke sa nachádza i niekoľko zvonov z obdobia 1. Československej republiky, na ktorých prevládajú nápisy v slovenskom jazyku. Významnú časť zbierky tvoria zvony vyrobené v trnavských zvonolejárskych dielňach. Súčasťou zbierky je i exponát, ktorý dokumentuje vynález originálnej zvonovej stolice konštruktéra Jozefa Pozdecha pochádzajúceho z Hrnčiaroviec. Všetky zvony sú súčasťou stálej expozície Západoslovenského múzea.
Zvon z trnavskej dielne Karola Filgradera, 1822
Plasticky zdobený zvon, 1811
Gotický zvon, Rímsko-katolícky kostol Tvarožná, okres Poprad