Načítavam...

Zoológia

Zoológia
Prvé zbierkové predmety zo zoológie boli získané kúpou už po založení múzea, neskôr vlastným zberom. Bohatá ornitologická zbierka obsahuje najmä vodné druhy vtákov žijúcich na Trnavských rybníkoch a v ich okolí. Spolu s cicavcami, zoologickým materiálom a sternami tvorí zbierku 1 198 kusov. Zaujímavá je kolekcia trofejových srnčích parôžkov montovaných na dobových štítkoch. Podobne sú upravené i trofeje daniela a jeleňa. Dermoplastické preparáty jeleňa, srnky, líšky, dravých vtákov ako sokoly a sovy sú dokladom bohatosti fauny nášho regiónu. Vo fonde múzea je i rozsiahla zbierka entomologického materiálu a rôznych bezstavovcov získaná kúpou a zberom pri výskumoch na Soroši pri Hlohovci, z okolia Mochoviec, zo Zobora pri Nitre, z rôznych lokalít Malých Karpát a z okolia Trnavy. Medzi najväčšie súbory patria kolekcie chrobákov, motýľov a múch. Celkovo je v zoologických zbierkach 49 198 predmetov.
rys, vlk a muflon
srna
sysle
Zoológia