Načítavam...

Botanika

Botanika
Botanická zbierka sa začala budovať v sedemdesiatych rokoch 20. storočia kúpou herbárového materiálu vyšších rastlín, lišajníkov, makiet húb a vlastným zberom rastlinného materiálu, ktorý pochádza najmä z prírodovedných výskumov na Soroši pri Hlohovci, na Zobore pri Nitre, v chránenom areáli Trnavské rybníky, z okolia jadrovej elektrárne Mochovce, zo Všivavca v Malých Karpatoch, z okolia Horných Orešian, na Záhorí z lokalít Kyseľová a Mníchova úboč. Posledné výskumy boli realizované v okolí priehrad na Bukovej, pri Bolerázi a za Chtelnicou. Tento dokladový materiál je dôležitý pri zisťovaní vplyvu človeka na dané územie s odstupom niekoľkých desaťročí. V zbierkach sa nachádzajú i chránené druhy, najmä zo skupiny vstavačovitých. Celkový počet herbárových položiek presahuje 15 300 spracovaných položiek. Lokality a druhy sú doplnené o fotodokumentáciu najmä chránených druhov ako klinček lumnitzerov, klinček pyšný a pod.
Hrab obyčajný - Carpinus betulus
Nechtík lekársky - Calendula officinalis
Praslička - Equisetum
Baza čierna - Sambucus nigra