Načítavam...

Umelecká história

Umelecká história
Zbierku výtvarného umenia tvorí kolekcia obrazov, plastík, grafík a fotografií (takmer 2 200 ks). Kolekcia obrazov obsahuje približne 400 malieb zo 16. - 20. storočia. Tematicky je najbohatšia na sakrálne motívy a portréty, menej zastúpený žáner je krajina a zátišie. Sochárska zbierka pozostáva z umeleckej a etnografickej časti. V umeleckej časti dominujú drevené polychrómované plastiky so sakrálnou tematikou.
Z moderných diel treba spomenúť kolekciu diel Williama Schiffera, známeho najmä svojou medailér­skou tvorbou. Etnografickú časť tvorí zbierka diel od ľudových rez­bárov z regiónu. Grafickú kolekciu tvoria grafiky z 18. - 19. storočia od autorov Johanna Eliasa Ridingera, Michaela Marieschi, z viedenskej dielne Artaria, cykly korunovácií v Bratislave a vedút Trnavy a Bratislavy. Väčšiu časť kolekcie fotografií tvoria pohľady na Trnavu od Viktora Michalca. Zachytili najmä búrlivé obdobie premien mesta od polovice 20. storočia.
Terč spolku trnavských ostrostrelcov
Trnava - Od rybníka, kolorovaný drevoryt, 47/50, autorka: Edita Ambrušová,1956
Panoráma Trnavy od západu, pastel na sivom papieri, autor: Marcel Beneš, amatérsky maliar, polovica šesťdesiatych rokov 20. storočia
Moje mesto - všedný deň. Pohľad na zastávku MHD pred divadlom v Trnave na námestí, čiernobiela fotografia, autor: Ján Motulko, koniec šesťdesiatych rokov 20. storočia
Veduta Trnavy, 18. storočie, reprodukcia grafiky
Hlava anjela s krídlami, drevená polychrómovaná plastika, neznámy autor, 18. storočie
Útek do Egypta, olejomaľba na plátne, secesia, neznámy autor, cca 1890 – 1910
Hôrni chlapci, bronzový reliéf, autor William Schiffer 1968