Načítavam...

Literárna história

Literárna história
Múzeum má celoslovenskú špecializáciu na históriu Slovenského učeného tovarišstva a osobnosť Antona Bernoláka, kodifikátora spisovnej slovenčiny. Akvizíciou zameranou na túto oblasť sa podarilo získať do fondov múzea viacero hodnotných pamiatok z literárnej histórie.
Hudobný exlibris od Mikuláša Galandu z roku 1936
Medicínsky exlibris od Ľudovíta Fullu z roku 1926