Načítavam...

História

História
Historickú zbierku Západoslovenského múzea v Trnave tvorí viacero bohatých kolekcií predmetov (približne 12 100 kusov). V kolekcii hodín sa nachádza približne 250 predmetov. Sú v nej zastúpené slnečné, tabernákulové i stolové stĺpikové hodiny, figurálne a závesné hodiny, tzv. pendlovky zo začiatku 20. storočia. Časť hodín pochádza z dielní trnavských hodinárskych majstrov.
Rozsiahle sú zbierky judaík s maľovanými taniermi, koreničkami, svietnikmi i tórou, zbierky kláštorných prác a relikviárov z 18. a 19. storočia. Kolekcia medeného, mosadzného, cínového a strieborného riadu, svietnikov, lekárenských mažiarov je datovaná od 17. do 19. storočia. Cechové pamiatky, pečatidlá, historický odev, zbierka fajok, palíc, ale aj zachovaný bohatý listinný fond mapujú históriu celého západného Slovenska.
Tóra, 19. storočie
Hodiny pochádzajúce z hodinárskej dielne Johana Hoffmana, ktoré vyrobil majster Pallhovitz v roku 1780 pre trnavskú radnicu
Cínový džbán murárskeho cechu, Bratislava, 1721
Tanier židovský s mytologickým výjavom Samsona so zančením NYTRAI PORCELÁN FESTÉSZET, okolo roku 1900
Židovský svietnik, chanukia, okolo roku 1900
Cechový štítok, 1836
Strieborný secesný kalamár, začiatok 20. Storočia
Hodiny obrazové s maľbou skladania prísahy uhorskej šľachty panovníčke Márii Terézii, Bratislava 1741