Načítavam...

Dejiny knižnej kultúry

Dejiny knižnej kultúry
Múzeum spravuje bohatý fond z dejín knižnej kultúry. Tvoria ho predovšetkým historické tlače (50 000 knižných jednotiek). Triedené sú chronologicky (inkunábuly a tlače 16. až 20. storočia) a geograficky (tyrnaviká a slovaciká). Fond obsahuje aj veľké množstvo periodík (7 000 kusov). V zbierkovom fonde dejín knižnej kultúry sa tiež nachádzajú trojrozmerné zbierkové predmety (tlačiarenské štočky, tlačiarenské stroje, kníhviazačské nástroje, materiály a pod.) i pamiatky literárnej histórie regiónu.
Barokové knižné väzby, 18. storočie
Prvý český preklad historického diela Jozefa Flavia O válce židovské knihy sedmery. Prostějov, 1553.
Ukážka knižnej väzby zo 16. storočia, kedy sa používali na väzby kníh stredoveké pergamenové rukopisy.
Celkovo druhý titul, ktorý bol vytlačený v Trnave. Tlačiareň Mikuláša Telegdiho. Az Evangeliomoknac..., 1578.