Načítavam...

Etnografia

Etnografia

Krčah s vinohradníckym motívom, fajansa, Boleráz, 1767
Etnografický fond predstavuje približne 3800 úžitkových predmetov z dreva a kovu, ako i úžitkové a dekoratívne predmety z prútia, slamy, lubov a šúpolia. Základ zbierky tvoria predmety súvisiace s poľnohospodárskou a vinohradníckou činnosťou a s chovom domácich zvierat – pluhy, jarmá, cepy, vinohradnícke preše, putne, chomúty a pod. Ďalší súbor predstavujú predmety na spracovanie rastlinných vlákien a výrobu textílií – česáky, trlice, navijaky, praslice, kolovraty, krosná. Hodnotný je najmä súbor ozdobne vyrezávaných piestov na vaľkanie prádla – tzv. darov lásky z druhej polovice 18. až prvej polovice 20. storočia. Nechýbajú predmety zastupujúce remeselnú výrobu – hrnčiarstvo, debnárstvo, kováčstvo, obuvníctvo a pod.
Vyčlenená je zbierka ľudového textilu s takmer dvetisíc predmetmi, ktorá zahŕňa pracovný i sviatočný odev a bytové textílie z oblasti západného Slovenska. Dekoratívnosťou sa vyznačuje predovšetkým sviatočný ženský odev, najmä šatky, čepce a rukávce s výšivkou zlatou niťou cez kartón, bielou, dierkovanou výšivkou a výšivkou na tyle.
Z oblasti ľudového umenia sú vo fonde zastúpené drevené plastiky a reliéfy z prvej polovice 19. storočia až druhej polovice 20. storočia (okolo 280 predmetov). Špeciálnu skupinu tvoria ľudové maľby na skle (cca150 predmetov). Unikátnou je najmä kolekcia diel známych západoslovenských autorov Ferdinanda Salzmanna (1830 – 1913) a jeho syna Alexandra Salzmanna (1870 – 1959) z Paty. Z novšej produkcie je bohato zastúpená tvorba Ľudovíta Kameníka (1903 - 1984) z Trnavy. Etnografický fond dopĺňa maľovaný a vyrezávaný ľudový nábytok z 19. storočia a prvej polovice 20. storočia, najmä veľkorozmerné truhlice, police, lavice, stoly a stoličky.
Detail piestu na hladenie prádla, západné Slovensko, 1840
Detail rukávcov - reliéfna výšivka zlatou niťou, Hrnčiarovce nad Parnou, okolo roku 1940
Madona, polychrómovaná plastika, Mariánka, druhá polovica 19. storočia
Nájdenie sv. Genovévy, maľba na skle od Alexandra Salzmanna (1870 - 1959), Pata, okolo roku 1950