Načítavam...

Archeológia

Archeológia

Neolitické kamenné nástroje z územia Trnavy
Archeologická zbierka Západoslovenského múzea v Trnave patrí k najväčším múzejným zbierkam s archeologickými nálezmi na Slovensku. V jej fonde sa nachádza okolo 13 000 predmetov. Obsahuje nálezy získané z náhodných objavov počas stavebných prác i z terénnych výskumov Západoslovenského múzea a iných inštitúcií. Kolekciu tvorí maľovaná keramika z mladšej doby kamennej z Abrahámu, predmety zo stredovekej Trnavy, nálezy kamenných nástrojov, bronzových šperkov, železných nástrojov a zbraní z lokalít okolo Trnavy. Do archeologickej zbierky pribudli nálezy z germánskeho sídliska z doby rímskej v Hrnčiarovciach nad Parnou, z halštadského hradiska Smolenice - Molpír, z hradiska v Prašníku z doby bronzovej i jedinečné nálezy z vybavenia trnavskej radnice v 15. storočí.
Stredoveké hlinené akvamanile
Nádoba z doby bronzovej
Pohrebná keramika zo staršej doby železnej