Načítavam...

Zbierky

Archeológia

Neolitické kamenné nástroje z územia Trnavy
Archeologická zbierka Západoslovenského múzea v Trnave patrí k najväčším múzejným zbierkam s archeologickými nálezmi na Slovensku. V jej fonde sa nachádza okolo 13 000 predmetov. Obsahuje nálezy získané z náhodných objavov počas stavebných prác i z terénnych výskumov Západoslovenského múzea a iných inštitúcií. Kolekciu tvorí maľovaná keramika z mladšej doby kamennej z Abrahámu, predmety zo stredovekej Trnavy, nálezy kamenných nástrojov, bronzových šperkov, železných nástrojov a zbraní z lokalít okolo Trnavy. Do archeologickej zbierky pribudli nálezy z germánskeho sídliska z doby rímskej v Hrnčiarovciach nad Parnou, z halštadského hradiska Smolenice - Molpír, z hradiska v Prašníku z doby bronzovej i jedinečné nálezy z vybavenia trnavskej radnice v 15. storočí.
Stredoveké hlinené akvamanile
Nádoba z doby bronzovej
Pohrebná keramika zo staršej doby železnej

Etnografia

Krčah s vinohradníckym motívom, fajansa, Boleráz, 1767
Etnografický fond predstavuje približne 3800 úžitkových predmetov z dreva a kovu, ako i úžitkové a dekoratívne predmety z prútia, slamy, lubov a šúpolia. Základ zbierky tvoria predmety súvisiace s poľnohospodárskou a vinohradníckou činnosťou a s chovom domácich zvierat – pluhy, jarmá, cepy, vinohradnícke preše, putne, chomúty a pod. Ďalší súbor predstavujú predmety na spracovanie rastlinných vlákien a výrobu textílií – česáky, trlice, navijaky, praslice, kolovraty, krosná. Hodnotný je najmä súbor ozdobne vyrezávaných piestov na vaľkanie prádla – tzv. darov lásky z druhej polovice 18. až prvej polovice 20. storočia. Nechýbajú predmety zastupujúce remeselnú výrobu – hrnčiarstvo, debnárstvo, kováčstvo, obuvníctvo a pod.
Vyčlenená je zbierka ľudového textilu s takmer dvetisíc predmetmi, ktorá zahŕňa pracovný i sviatočný odev a bytové textílie z oblasti západného Slovenska. Dekoratívnosťou sa vyznačuje predovšetkým sviatočný ženský odev, najmä šatky, čepce a rukávce s výšivkou zlatou niťou cez kartón, bielou, dierkovanou výšivkou a výšivkou na tyle.
Z oblasti ľudového umenia sú vo fonde zastúpené drevené plastiky a reliéfy z prvej polovice 19. storočia až druhej polovice 20. storočia (okolo 280 predmetov). Špeciálnu skupinu tvoria ľudové maľby na skle (cca150 predmetov). Unikátnou je najmä kolekcia diel známych západoslovenských autorov Ferdinanda Salzmanna (1830 – 1913) a jeho syna Alexandra Salzmanna (1870 – 1959) z Paty. Z novšej produkcie je bohato zastúpená tvorba Ľudovíta Kameníka (1903 - 1984) z Trnavy. Etnografický fond dopĺňa maľovaný a vyrezávaný ľudový nábytok z 19. storočia a prvej polovice 20. storočia, najmä veľkorozmerné truhlice, police, lavice, stoly a stoličky.
Detail piestu na hladenie prádla, západné Slovensko, 1840
Detail rukávcov - reliéfna výšivka zlatou niťou, Hrnčiarovce nad Parnou, okolo roku 1940
Madona, polychrómovaná plastika, Mariánka, druhá polovica 19. storočia
Nájdenie sv. Genovévy, maľba na skle od Alexandra Salzmanna (1870 - 1959), Pata, okolo roku 1950

História

Cechová listina s vedutou vydaná majstrovi kamenárskeho a staviteľského remesla mesta Trnavy, vydaná 29. júla 1833
Historickú zbierku Západoslovenského múzea v Trnave tvorí viacero bohatých kolekcií predmetov (približne 12 100 kusov). V kolekcii hodín sa nachádza približne 250 predmetov. Sú v nej zastúpené slnečné, tabernákulové i stolové stĺpikové hodiny, figurálne a závesné hodiny, tzv. pendlovky zo začiatku 20. storočia. Časť hodín pochádza z dielní trnavských hodinárskych majstrov.
Rozsiahle sú zbierky judaík s maľovanými taniermi, koreničkami, svietnikmi i tórou, zbierky kláštorných prác a relikviárov z 18. a 19. storočia. Kolekcia medeného, mosadzného, cínového a strieborného riadu, svietnikov, lekárenských mažiarov je datovaná od 17. do 19. storočia. Cechové pamiatky, pečatidlá, historický odev, zbierka fajok, palíc, ale aj zachovaný bohatý listinný fond mapujú históriu celého západného Slovenska.
Tóra, 19. storočie
Hodiny pochádzajúce z hodinárskej dielne Johana Hoffmana, ktoré vyrobil majster Pallhovitz v roku 1780 pre trnavskú radnicu
Cínový džbán murárskeho cechu, Bratislava, 1721
Tanier židovský s mytologickým výjavom Samsona so zančením NYTRAI PORCELÁN FESTÉSZET, okolo roku 1900
Židovský svietnik, chanukia, okolo roku 1900
Cechový štítok, 1836
Strieborný secesný kalamár, začiatok 20. Storočia
Hodiny obrazové s maľbou skladania prísahy uhorskej šľachty panovníčke Márii Terézii, Bratislava 1741
Prírodné vedy
Quercus cerris, Boleráz – Horný háj
Amonit (hlavonožec) Arnioceras lias – spodná jura, Chtelnica
Hranostaj obyčajný
Stolové hodiny od Josefa Schmidta, Bratislava, začiatok 19. storočia
Kameninová váza, Japonsko, 17. storočie
Zvon z trnavskej dielne Karola Filgradera, 1822
Šálky s podšálkami, porcelán, Čechy, 19. storočie