Načítavam...

Rozprávky a hračky 20. storočia

Rozprávky a hračky 20. storočia

V Západoslovenskom múzeu v Trnave bude od 28. januára 2016 sprístupnená výstava DETSKÝ SVET V MINULOSTI

V zbierkach historickej knižnice Západoslovenského múzea v Trnave sa nachádza okrem odbornej literatúry i menšia zbierka starých rozprávkových kníh z konca 19. storočia a prvej polovice 20. storočia. Všetky sú v slovenčine a mnohé z nich boli vytlačené v Trnave – vydavateľstvá Frant. Urbánek a spol., G. A. Bežo, Spolok sv. Vojtecha a nakladateľstvo Pavla Gerdelána. Známe sú edície Zábavná a poučná knižnica pre mládež, Urbánkova divadelná knižnica pre mládež a Knižnica slovenských detí. Okrem samotných textov rozprávok sú mnohé knihy zaujímavé aj svojimi ilustráciami od známych autorov (Štefan Cpin, Rudolf Fabry, Ľudovít Fulla, Vincent Hložník, Fedor Klimáček, A. Klimo, Fraňo Kudláč, Karol Ondreička, Margita Vargová).

Z tejto zbierky sme pre záujemcov pripravili výstavu, ktorá pozostáva z približne 40 rozprávkových kníh. Výstava je doplnená starými hračkami zo zbierok Západoslovenského múzea.