Načítavam...

Ľudovít Štúr

Ľudovít Štúr

200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra

Tento rok si pripomíname 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra, slovenského národného buditeľa, kodifikátora spisovnej slovenčiny, politika, filozofa, historika, jazykovedca, pedagóga, spisovateľa, básnika, publicistu a redaktora. Vláda Slovenskej republiky pri tejto príležitosti vyhlásila rok 2015 za Rok Ľudovíta Štúra. Západoslovenské múzeum v Trnave sa pripojilo k tomuto významnému výročiu a pripravilo pre návštevníkov výstavu Ľudovít Štúr a jeho doba. Jej autorom je Mgr. Milan Ševčík a umiestnená je v Múzeu knižnej kultúry. Pozostáva z knižnej tvorby štúrovcov a iných historických tlačí z polovice 19. storočia, ilustrujú ju historické dobové predmety. Sprievodné texty oboznamujú návštevníkov o živote a diele Ľudovíta Štúra. Výstava bude sprístupnená 2. júna 2015 a potrvá do 30. novembra 2015.
Múzeum pripravilo ako sprievodné podujatie k tejto výstave kvíz pre deti a mládež o živote Ľudovíta Štúra. Školy môžu prihlasovať hromadné návštevy svojich žiakov s pedagógom na prezentačnom oddelení (tel. č.: 033/5512913). Vstupné je možné uhradiť kultúrnymi poukazmi.