Načítavam...

Maroko - raj geológov

Maroko - raj geológov

17.3.2015 - 28.3.2016

Autor výstavy je geológ Západoslovenského múzea v Trnave RNDr. Miroslav Hornáček, ktorý absolvoval už viac ako desať geologických expedícií do Maroka, ktoré prevažne sám organizoval. Na výstave sú minerály a skameneliny nálezísk z pohorí Vysoký Altlas, Stredný Atlas, Antiatlas a lokalít ako Alnif, Mibladen, Aouli, Sidi Rahall, Tazauta, Erfoud, Rissani, Taouz a iných. Výstavu dopĺňa fotodokumentácia z viacerých expedícií a niekoľko tradičných marockých výrobkov z keramiky a textilu.
Sprievodným podujatím je prehliadka výstavy komentovaná autorom pre skupiny v me¬siacoch marec a apríl 2015. Skupiny (max. 30 účastníkov) je možné vopred objednať na tel. č. 033/5512913, mailom na zsmuzeum@zupa-tt.sk, alebo osobne v Západoslovenskom múzeu v Trnave, Múzejné nám. č. 3. Vstupné na komentovanú prehliadku je podľa platného cenníka vstupov do múzea.