Načítavam...

Tri zreštaurované historické tlače zo zbierok múzea – projekt FPU

Tri zreštaurované historické tlače zo zbierok múzea – projekt FPU
Historická knižnica Západoslovenského múzea obsahuje približne 60 000 starých a vzácnych tlačí a okolo 7 000 historických periodík. Väčšina z nich sa nachádza v dobrom stave, no občas sa “nájde” kniha, ktorá si vyžaduje odborný zásah reštaurátorov. Tak sa stalo aj teraz, keď sme vybrali tri poškodené knihy na reštaurovanie. Vďaka projektu Fondu na podporu umenia sa nám podarilo získať finančný príspevok na zreštaurovanie týchto tlačí. Ide o jediné vydanie vzácnej knihy emblematiky, vydanej k stému výročiu založenia Spoločnosti Ježišovej – jezuitov v roku 1540 od autorov Jeremiasa Drexela a Henrica Engelgrava s názvom Imago Primi Saeculi Societatis Iesu (Obraz prvého storočia Spoločnosti Ježišovej, Antverpy, 1640). Druhou knihou je taktiež emblematika od Florentia Schoonhovia s jednoduchým názvom Emblemata (Gouda, 1618) a treťou je teologické dielo Antonia Le Gaudiera s názvom De perfectione vitae spiritualis (O dokonalosti duchovného života, Paríž, 1643). Tieto diela patria medzi raritné tlače. Nachádzali sa vo veľmi zlom fyzickom stave: boli napadnuté plesňou, zatečené, papier bol krehký a rozpadal sa, mali zničenú pôvodnú väzbu a rozpadnutý chrbát.
Reštaurovaním starých a vzácnych tlačí ohrozených nenávratným poškodením ide o záchranu nášho i svetového kultúrneho dedičstva, jeho zachovanie pre ďalšie generácie i sprístupnenie súčasným bádateľom. Všetky tlače boli zreštaurované v Slovenskej národnej knižnici, odbor reštaurovania a konzervovania dokumentov. Pri reštaurovaní bola rozobraná knižná väzba, zreštaurované jednotlivé súčasti a nakoniec došlo k rekonštrukcii kníh na základe pôvodných technológií tak, aby sa čo najviac zachovala historická identita reštaurovaného dokumentu. Takéto zreštaurované knihy slúžia ako príklad záchrany svetového kultúrneho dedičstva a zachovania pre nasledujúce generácie a zároveň sú k dispozícii na štúdium pre odbornú verejnosť.
Návštevníci múzea majú možnosť tieto knihy vidieť v marci v rámci krátkodobej výstavy Zbierkový predmet mesiaca.
Mgr. Milan Ševčík, kurátor historickej knižnice