Načítavam...

Zbierkový predmet mesiaca február

Zbierkový predmet mesiaca február

VÝZDOBA KRČAHU ČIŽMÁRA JÁNA GAJDOŠÍKA

Džbankárske výrobky, nazývané i fajansa či majolika predstavujú jeden z najtypickejších prvkov tradičnej ľudovej kultúry západného Slovenska. V priebehu niekoľkých storočí patrili medzi vysoko cenené predmety, ktoré bývali vhodným príležitostným darom, zdobili steny a police interiérov domov, prípadne sa používali pri stolovaní počas slávnostných udalostí. Ako reprezentačné predmety boli dokladom bohatstva a úspechu svojho majiteľa, čomu zodpovedala aj ich výzdoba.
Z niekoľkotisícovej zbierky ľudovej fajansy, ktorú v múzeu uchovávame, sme pre Vás vybrali ukážkové dielo džbankárskej produkcie západného Slovenska - krčah na víno čižmára Jána Gajdošíka z roku 1859. Masívne guľovité telo nádoby je v strede zdobené maľovanými symbolmi čižmárskeho remesla – rozličnými nástrojmi, trojnohou stoličkou, na ktorej čižmár počas svojej práce trávil väčšinu času a nechýbajú ani hotové výrobky. Okolo hlavného motívu sa široko rozvíjajú modré lístočkové vetvičky s kvetmi a pukmi, ktoré efektne pokrývajú prevažnú časť krčahu. Rastlinný dekor je doplnený pásmi geometrických prvkov, akými sú oblúčiky, bodky, mriežky. Dôležitou súčasťou výzdoby predmetu je meno majiteľa a rok vyhotovenia nádoby, ktoré sú zvýraznené i farebne, a to mangánovým odtieňom.
Autorom krčahu je majster džbankár Jozef Chitil z Košolnej neďaleko Trnavy. Viaceré diela podpisoval svojim plným menom, čo bývalo na fajansových predmetoch veľmi zriedkavým javom. Výnimku neurobil ani pri krčahu pre Jána Gajdošíka a z pravej strany ucha nenápadne pripísal Jozef chitil. Meno džbankárskeho majstra predstavovalo v 19. storočí druh reklamnej značky a kvalitný výrobok bol zárukou ďalších objednávok od budúcich zákazníkov. Zručnosť, rozvinutý zmysel pre proporcie, farebné kombinácie a zladenie rozličných druhov maliarskej výzdoby potvrdil majster Chitil i pri tvorbe prezentovaného krčahu.