Načítavam...

Nespútané živly

Nespútané živly
Od 3. novembra 2022 sprístupnilo Západoslovenské múzeum v Trnave výstavu s názvom Nespútané živly zapožičanú zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Prostredníctvom 17 banerov sa môžu návštevníci zoznámiť s mocou a pôsobením štyroch živlov Zeme. Nespútanosť živlov Zeme je fascinujúca. Pri počiatku vzniku našej planéty približne pred 4,6 miliardami rokov bola Zem len veľkou žeravou guľou, teda OHŇOM. Postupným chladnutím začal jej povrch tuhnúť a objavila sa pevná ZEM. Z unikajúcich plynov vznikala atmosféra teda VZDUCH a kondenzáciou pár napokon vznikla VODA. Iba vďaka rovnováhe všetkých živlov sa mohol vyvinúť život na našej planéte do takej formy, ako ho poznáme dnes.
Neželaným dôsledkom vývoja ľudskej civilizácie na Zemi je to, že od čias priemyselnej revolúcie sa viacnásobne zvýšil priamo a nepriamo človekom spôsobený tlak na životné prostredie, prírodu a krajinu. Ekologickú únosnosť ekosystémov prekračujeme v čoraz väčšom rozsahu, čo ovplyvňuje zložky životného prostredia a enormne sa menia prejavy prírodných živlov, ako sú prívalové dažde, povodne, suchá, požiare, veterné a hmyzové kalamity.
Výstava bola pre návštevníkov Západoslovenského múzea sprístupnená od štvrtka 3. novembra 2022 a potrvá do 9. januára 2023.