Načítavam...

Architektonické návrhy novej expozície Dejiny Trnavy

Architektonické návrhy novej expozície Dejiny Trnavy
Návštevníci sa môžu zoznámiť s návrhmi štyroch subjektov, ktoré sa prihlásili do verejnej anonymnej jednokolovej architektonickej súťaže návrhov „Expozícia Dejiny Trnavy“ na projektovú dokumentáciu pre Západoslovenské múzeum v Trnave (ZsM). Súťaž je podporená z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia MK SR v rámci prvej fázy podprogramu 5.2.3. A - Nové stále expozície – múzeá.
Dňa 29. júla 2022 na základe vypracovaných kritérií s požiadavkami na využitie moderných technologických zariadení, vhodného výstavného mobiliáru, a tiež splnenia podmienok bezbariérového prístupu k informáciám rozhodovala odborná porota v zložení: Mgr. Peter Kadlic, riaditeľ odboru kultúry a športu TTSK, PhDr. Dalibor Mikulík, riaditeľ Ľubovnianskeho múzea - Hrad v Starej Ľubovni, PhDr. Martin Hrubala, PhD., riaditeľ Malokarpatského múzea v Pezinku, Ing. Arch. Peter Purdeš, MsÚ Trnava, vedúci úseku urbanisticko-architektonickej koncepcie a Mgr. Lucia Duchoňová, historička Západoslovenského múzea v Trnave.
Výsledky súťaže
1. miesto: kolektív ABA DESIGN, s. r. o. / Kováľov
2. miesto: Absurd Studio, s.r.o. / Bratislava
3. miesto: Jakub Tóth / Kysucké Nové Mesto
4. miesto bez ocenenia: Ing. Arch. The Anh Dang / Bratislava s kolektívom autorov The Anh Dang, Natália Marková, Ing. Arch. Tomáš Danko