Načítavam...

Armáda v povstaní

Armáda v povstaní

SNP 1944

Západoslovenské múzeum v Trnave v spolupráci s pracovníkmi Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici a Vojenského historického ústavu pripravili pre návštevníkov zaujímavú fotografickú výstavu zachytávajúcu problematiku vzniku, existencie a zániku povstaleckej – 1. čs. armády na Slovensku. Výstava je tematicky rozčlenená na niekoľko celkov, ktoré dokumentujú prípravy Slovenského národného povstania, vznik Vojenského ústredia, samotný vznik povstaleckej 1. čs. armády na Slovensku a jej organizačnú štruktúru. Jednotlivé celky sa venujú prvým bojom povstaleckej armády, jej skúsenostiam a reorganizáciám a mobilizáciám. Pôsobenie jednotlivých taktických skupín povstaleckej armády ako aj armádnych jednotiek je dokumentované samostatne v príslušných tematických celkoch. Záver výstavy tvorí zánik povstaleckej armády a význam SNP.

Vernisáž výstavy je súčasťou osláv 78. výročia SNP v Trnave a uskutoční sa v piatok 26. augusta 2022 o 11,00 v Západoslovenskom múzeu v Trnave, Múzejné námestie č. 3.
Výstava potrvá do 31. januára 2023.