Načítavam...

Nové prírastky v historickej knižnici

Nové prírastky v historickej knižnici
V roku 2022 Západoslovenské múzeum zakúpilo niekoľko historických tlačí, ktoré rozširujú a dopĺňajú našu zbierku. Ide o osem starých a vzácnych kníh, z ktorých je šesť zväzkov v 17. a 18. storočí každoročne vydávaného titulu Acta Eruditorum (t. j. Časopis o vzdelávaní). Knihy obsahujú anotácie a výber ilustrácií z odborných publikácií, ktoré vyšli po celom svete v predchádzajúcom kalendárnom roku. Ide o viacero ročníkov, keďže niektoré zväzky obsahujú dva ročníky (1728, 1729, 1732, 1733, 1738, 1739, 1744, 1745, 1747, 1749). Ďalej sme získali zaujímavé dvojjazyčné (latinsko-arabské) vydanie diela cirkevného otca Sv. Efréma Sýrskeho, žijúceho v 4. storočí, Opera Omnia (t. j. Zobrané spisy, 3. zväzok, Rím, 1743), pričom je to na Slovensku pravdepodobne jediný exemplár. Poslednou knihou je rukopis Extractus Causarum In Excelsa Curia Regia Sub Termino Hyemali Decisarum Anno 1773 (t. j. Výber rozhodnutí prípadov Kráľovského najvyššieho súdu v zimnom období roku 1773). Ide o prepisy súdnych záznamov, asi z Trnavy. Rukopis si bude vyžadovať ďalší podrobný výskum.
Ide o predmety vysokej vedeckej, historickej, kultúrnej a umeleckej hodnoty. Zbierkotvorný zámer historického knižného fondu je zameraný na tyrnaviká, slovaciká a staré a vzácne tlače 15. – 18. storočia. Zakúpením daných kníh napĺňame koncepciu múzea i jeho zbierkotvorný zámer.