Načítavam...

Obrazy a úlety

Obrazy a úlety
Peter Šoltó (roč. 1965) sa narodil v Bojniciach, žije a tvorí v Prievidzi. Maľuje surreálne prostredie, vymyslené snové krajiny, nálady podčiarkuje výberom farebnosti, celok vystavia z precízne namaľovaných detailov. Obrazy treba vnímať z diaľky aj zblízka. Jeho diela by pokojne mohli poslúžiť aj ako ilustrácie nejakého poetického textu – aj napriek tomu, že ako ilustrácie nevznikli. Tvorbu Petra Šoltóa možno považovať za autonómnu, nehlási sa k odkazu žiadneho autora zo svetovej umeleckej scény. Autor má svojský prístup, vyjadruje sa najmä cez obrazy krajiny, ktorú prispôsobuje vybranej symbolike. Šoltó začínal podobne ako desiatky neprofesionálov v mladosti vo výtvarnom krúžku. Však postupne sa vypracoval zo surreálneho naivistu na autora, ktorého akceptujú dve profesionálne združenia – Umelecká beseda slovenská a Združenie výtvarných umelcov západného Slovenska. Ako ich člen je zároveň členom Slovenskej výtvarnej únie a zúčastňuje sa členských výstav. Výstava Obrazy a úlety v Západoslovenskom múzeu v Trnave je väčším výberom z autorovej tvorby a akýmsi ohliadnutím ešte pri príležitosti jubilea, ktoré oslávil v dobe pandémie. Výstava potrvá do 18. septembra 2022.