Načítavam...

Kalcit, majster tvarov

Kalcit, majster tvarov
Západoslovenské múzeum v Trnave vás pozýva na výstavu s názvom Kalcit, majster tvarov. Autorkou výstavy je RNDr. Monika Orvošová, PhD. zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Bohatý dokumentačný materiál priblíži na 17 banneroch jedinečný minerál kalcit vo všetkých jeho podobách a farbách. Výstava je doplnená vzorkami kalcitu z mineralogickej zbierky Západoslovenského múzea v Trnave, ktoré vybral geológ RNDr. Miroslav Hornáček. Kalcit má najviac kryštálových tvarov zo všetkých známych minerálov. Vzniká v mnohých geologických prostrediach a má všetky farby. Je dôležitou nerastnou surovinou, používa sa od výroby cementu až po výrobu liekov a potravín. Chemicky ide o uhličitan vápenatý (CaCO3) kryštalizujúci v trigonálnej sústave. Je prevažujúcou súčasťou výzdoby jaskýň na Slovensku. Bežne sa ťaží ako lomový kameň, tvorí podstatnú súčasť obkladových dekoračných materiálov – mramorov, napr. náhrobných kameňov.
Výstava bude pre návštevníkov Západoslovenského múzea sprístupnená od stredy 1. júna 2022 a potrvá do 25. augusta 2022.