Načítavam...

Puška vzor 24

Puška vzor 24
Puška vzor 24 predstavuje adaptáciu konštrukcie pušky P. P. von Mausera, vyrábanú v Československu v čase prvej republiky v zbrojovke Brno. Sériová výroba pušiek vzor 24 pre potreby československej armády sa v Brne rozbehla začiatkom roka 1925 a takmer kompletné prezbrojenie útvarov čs. armády sa podarilo dosiahnuť na jar 1927. Do 15. marca 1939 bolo vyrobených 762-tisíc pušiek tohto typu. Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava sa puška vzor 24 ďalej vyrábala pod označením Gewehr 24(t) pre potreby nemeckej armády. Pušky vzor 24 sa okrem produkcie pre čs. armádu vyvážali vo veľkých množstvách aj do zahraničia, pričom v niektorých krajinách sa aj licenčne vyrábala.
Puškou disponovala samozrejme aj armáda Slovenského štátu v rokoch 1939 – 1945. Zbraň sa dostala aj do výzbroje povstaleckej armády počas SNP, kde rovnako ako pred 2. svetovou vojnou predstavovala jeden z najvýraznejších symbolov vojaka československej armády.