Načítavam...

Mikuláš Schneider Trnavský

Mikuláš  Schneider  Trnavský
*24. máj 1881, Trnava – †28. máj 1958, Bratislava
Zbierkovým predmetom mesiaca máj si pripomenieme 140. výročie narodenia významného slovenského skladateľa, dirigenta a hudobného pedagóga Mikuláša Schneidera Trnavského, ktorý sa okrem iného zaslúžil aj o založenie Hudobnej a dramatickej akadémie v Bratislave. Je autorom viacerých zbierok umelých piesní ako napríklad: Drobné kvety, Slzy a úsmevy, Zo srdca, Piesne o matke, Nad kolískou, Slovenské ľudové piesne…
Pri príležitosti vysviacky prvých slovenských biskupov (1921) skomponoval vokálnu omšu Missa stella matutina. Na požiadanie Spolku sv. Vojtecha v Trnave zostavil Jednotný katolícky spevník, ktorý obsahoval viac než 500 piesní, z toho 226 bolo autorských. Bol tiež autorom známej operety Bellarosa (1930). V roku 1933 skladateľ dostal objednávku skomponovať príležitostnú skladbu na Pribinove oslavy v Nitre, a tak vznikla symfonická báseň Pribinov sľub. Počas svojho života získal viacero prestížnych ocenení:
1933 – Rytier rádu sv. Gregora – za zásluhy o rozvoj cirkevnej hudby
1938 – Štefánikove krajské ocenenie
1940 – Štátna cena za umenie 1948 – Štátna cena za umenie
1956 - mu bol udelený za celoživotné dielo titul národný umelec