Načítavam...

Marec - mesiac knihy

Marec - mesiac knihy
Ako každý rok aj teraz Západoslovenské múzeum pripravilo krátkodobú výstavu o knihách v rámci marca - mesiaca knihy. Tentokrát ide o staré a vzácne tlače z múzejnej historickej knižnice. Predstavujeme trinásť kníh, ktoré múzeum zakúpilo v minulom roku (aj vďaka finančnému príspevku Fondu na podporu umenia).

Ide o deväť zväzkov titulu Acta Eruditorum. Knihy obsahujú anotácie a výber ilustrácií z odborných publikácií, ktoré vyšli po celom svete v predchádzajúcom kalendárnom roku, konkrétne ročníky 1714, 1715, 1721, 1722, 1723, 1724, 1726, 1727, 1736, 1737, 1740, 1741, 1748 a Supplementa (doplnky), ročníky 1712, 1713, 1721, 1723. Ďalej predstavujeme prvé vydanie knihy Tri prúty Liptova od Andreja Plávku z roku 1942, ktorú ilustroval Martin Benka, veselohru Jonáša Záborského Najdúch z roku 1940, prvý slovenský preklad knihy Filip Marcenat a jeho dve ženy od Andrého Mauroisa z roku 1930 so vzácnou obálkou od Ľudovíta Fullu a dielo pápeža Benedikta XIV. z 18. storočia o investovaní peňazí Dell' Impiego del Danaro Libri Tre... (Verona, 1744).

Vzhľadom na to, že múzeum je v súčasnosti pre verejnosť zatvorené, výstava bude sprístupnená až do konca apríla t. r.
Marec - mesiac knihy
Marec - mesiac knihy
Marec - mesiac knihy
Marec - mesiac knihy
Marec - mesiac knihy
Marec - mesiac knihy
Marec - mesiac knihy
Marec - mesiac knihy
Marec - mesiac knihy