Načítavam...

Svätá Korona – maľba na skle zo zbierky Š. C. Parráka

Svätá Korona – maľba na skle zo zbierky Š. C. Parráka
Západoslovenské múzeum uchováva veľkú časť zbierky ľudového umenia a starožitností Trnavčana Štefana Cyrila Parráka (1887 – 1969). Decembrovým predmetom mesiaca si už po viac rokov pripomíname deň jeho narodenia, 22. december. Pri tejto pre nás sviatočnej príležitosti zvykneme verejnosti prezentovať zaujímavý predmet či malú kolekciu z jeho bohatej zbierky. Tohtoročný predmet mesiaca december je však výnimočný aj kvôli niečomu inému.
Zo zbierky Štefana Cyrila Parráka vystavujeme totiž maľbu na skle s motívom svätej Korony, svätice s rovnakým menom ako v súčasnosti toľko spomínaný nebezpečný vírus. Mnohými veriacimi je uctievaná najmä ako ochrankyňa proti epidémiám. Jej príbeh sa podľa dochovaných záznamov odohral v 2. storočí po Kristovi pravdepodobne v sýrskej Alexandrii (dnešné Iskanderun v Turecku). Spája sa s osudom Svätého Viktora, rímskeho vojaka, ktorého niektoré pramene uvádzajú i ako jej manžela. Obaja patrili k prvým kresťanom, ktorí sa odmietli vzdať svojej viery a preto boli umučení. Keď sa iba šestnásťročná Korona dozvedela, že Viktora bičujú, utekala za ním a povzbudzovala ho, aby vo viere vytrval. Viktor mučenie vydržal, no nakoniec ho popravili, vypichli mu oči a sťali hlavu. Onedlho prišiel rad i na Koronu, ktorá sa verejne pri mučení Viktora priznala ku kresťanstvu. Keď odmietla obetovať pohanským bohom, sudca pre ňu pripravil obzvlášť tvrdý trest. Priviazali ju k dvom ohnutým palmám, ktoré sa po uvoľnení vztýčili do svojej prirodzenej polohy a telo Korony roztrhali na kusy. Atribútmi svätej Korony sa stali dve palmové ratolesti a koruna.
Prezentovaný obraz na skle vytvoril Ferdinand Salzmann (1830 – 1913), ktorý pôsobil v priebehu druhej polovice 19. storočia na západnom Slovensku. Jeho diela sa vyznačujú precíznou a veľmi ornamentálnou maľbou s bohatými kvetinovými ratolesťami. Zachovaná maľba na skle s motívom sv. Korony je pre nás zároveň dokladom, že i na území Slovenska nebolo jej uctievanie v minulosti neznáme.