Načítavam...

Skamenelé drevá

Skamenelé drevá
Hlavným študijným odborom paleontológie sú skameneliny (fosílie). Sú to fosílne zvyšky kedysi žijúcich organizmov alebo ich odtlačky alebo stopy, ktoré sa zachovali za priaznivých okolností z minulých geologických období až do súčasnosti. Medzi časté skameneliny patria aj skamenelé drevá. Ide o časti konárov a kmeňov stromov. Na to, aby drevo skamenelo, je potrebné, aby nastal rad priaznivých podmienok. Základnou podmienkou je, aby bolo drevo prekryté vrstvou sedimentov, ktorá zabráni jeho zhnitiu. Priaznivé podmienky nastávajú hlavne vo vulkanických oblastiach. Na územiach so sopečnou činnosťou vznikajú roztoky Si02, ktoré nahradzujú organické časti dreva. Dochádza k tzv. prekremeneniu alebo opalizácii. Výsledným produktom je buď skremenelé drevo alebo drevný opál. Zvyčajne sa zachovávajú letokruhy a bunková štruktúra dreva, ktorá je dobre pozorovateľná hlavne pod mikroskopom. Na Slovensku sa nachádza množstvo lokalít so skamenelými
drevami (Povrazník, Levice, Mochovce, Banská Belá, Betliar). V zbierkach múzea máme pekné ukážky skamenelého dreva z lokality Ratka (Maďarsko) a drevné opály z okolia Levíc a z Povrazníka. Mnohé opalizované drevá sa leštia a vyrábajú sa z nich dekoratívne predmety a šperky.