Načítavam...

Dve zreštaurované historické tlače zo zbierok múzea

Dve zreštaurované historické tlače zo zbierok múzea
Historická knižnica Západoslovenského múzea obsahuje približne 60 000 starých a vzácnych tlačí a okolo 7 000 historických periodík. Väčšina z nich sa nachádza v dobrom stave, no občas sa “nájde” kniha, ktorá si vyžaduje odborný zásah reštaurátorov. Tak sa stalo aj teraz, keď sme vybrali dve poškodené knihy na reštaurovanie. Vďaka projektu Fondu na podporu umenia sa nám podarilo získať finančný príspevok na zreštaurovanie oboch tlačí. Ide o cestopis o Malajzii Wanderungen eines Naturforschers im Malayischen Archipel von 1878 bis 1883 od autora menom Henry Ogg Forbes. Kniha vyšla v nemeckej Jene v roku 1886. Názov druhej knihy znie Formularii Legalis Practici a je od Francisca Monacelliho. Vyšla v Ríme v roku 1714. Ide o prvé vydanie komplexného sprievodcu právnymi predpismi v rímskokatolíckych cirkevných súdoch. Obidve diela patria medzi raritné tlače, na Slovensku evidujeme jediný exemplár, nenachádzajú sa ani v Slovenskej národnej knižnici. Obidve tlače boli vo veľmi zlom fyzickom stave: napadnuté plesňou, zatečené, papier bol krehký a rozpadal sa, mali zničenú pôvodnú väzbu a rozpadnutý chrbát. Reštaurovaním starých a vzácnych tlačí ohrozených nenávratným poškodením ide o záchranu nášho i svetového kultúrneho dedičstva, jeho zachovanie pre ďalšie generácie i sprístupnenie súčasným bádateľom. Obe tlače boli zreštaurované v Slovenskej národnej knižnici, odbor reštaurovania a konzervovania dokumentov. Pri reštaurovaní bola rozobraná knižná väzba, zreštaurované jednotlivé súčasti a nakoniec došlo k rekonštrukcii kníh na základe pôvodných technológií tak, aby sa čo najviac zachovala historická identita reštaurovaného dokumentu. Takéto zreštaurované knihy slúžia ako príklad záchrany svetového kultúrneho dedičstva a zachovania pre nasledujúce generácie a zároveň sú k dispozícii na štúdium pre odbornú verejnosť.