Načítavam...

385. výročie založenia Trnavskej univerzity

385. výročie založenia Trnavskej univerzity
Zbierkovým predmetom mesiaca august si pripomíname 385. výročie založenia Trnavskej univerzity (Universitas Tyrnaviensis) v roku 1635 kardinálom Petrom Pázmaňom. Univerzita mala spočiatku filozofickú (dobovo nazývanú artistickú) a teologickú fakultu. V roku 1667 pribudla právnická fakulta, na ktorú v testamente prispel ostrihomský arcibiskup Juraj Lipai (Lippay) a v roku 1770 sa začalo učiť na lekárskej fakulte. Známou sa stala aj vďaka observatóriu (hvezdárni) zriadenému vtedajším rektorom Františkom Borgiom Kérim. Pri univerzite tiež fungovala bohatá univerzitná knižnica, botanická záhrada a divadlo, v ktorom hrali hry študenti univerzity. V roku 1777 bola v súvislosti so školskými reformami Márie Terézie premiestnená do kráľovského paláca v Budíne. Návštevníci múzea si môžu pozrieť učebné pomôcky v podobe iluminovaných medirytín či faksimile zakladacej listiny kardinála Pázmaňa. Zaujímavosťou je tzv. piest hanby, symbolický rituálny nástroj v tvare piesta požívaný študentmi Trnavskej univerzity pri imatrikuláciách.