Načítavam...

Trnavské fotoateliéry

Trnavské fotoateliéry
Trnavský samosprávny kraj
Západoslovenské múzeum v Trnave
pozývajú na výstavu
Trnavské fotoateliéry
Vernisáž výstavy v sobotu 18. mája 2019 o 19,00 hod.
v rámci podujatia Noc múzeí a galérií

Výstava Trnavské fotoateliéry predstaví fotografov, ktorí v Trnave pôsobili od roku 1860 až do znárodnenia. Niektorí v meste pracovali iba krátko, iní tu zostali desať i viac rokov. Povolanie fotograf oscilovalo medzi remeslom a umením, niektorí fotografi boli zároveň umelcami. V Trnave bolo niekoľko stálych fotoateliérov, v ktorých sa fotografi striedali. Výstava poskytne závery z výskumu Západoslovenského múzea v Trnave, ktorý realizovala PaedDr. Simona Jurčová. Zároveň je autorkou libreta a scenára výstavy
Výskum odhalil roky pôsobenia viacerých fotografov v Trnave. Fotografie v starých albumoch so značkou trnavských fotografov sa tak dajú bližšie datovať. Kolekcia fotoaparátov, albumov a rámov zo zbierok múzea doplní vystavený obrazový materiál. Návštevníci si budú môcť urobiť fotografiu v štylizovanom historickom ateliérovom prostredí. Celú atmosféru na vernisáži doplní štýlová hudba Dixielandu Základnej umeleckej školy Mikuláša Schneidra-Trnavského pod vedením pedagóga Petra Bunčeka.
Trnavské fotoateliéry
Trnavské fotoateliéry
Trnavské fotoateliéry
Trnavské fotoateliéry