Načítavam...

Šestnáste storočie slovom a obrazom : Staré tlače z historickej knižnice ZsM

Šestnáste storočie slovom a obrazom : Staré tlače z historickej knižnice ZsM
V zbierkach historickej knižnice Západoslovenského múzea v Trnave sa nachádza vyše sto starých a vzácnych tlačí zo 16. storočia. Mnohé z nich sú aj v dnešnej dobe zaujímavé pre verejnosť, preto sme sa rozhodli prezentovať návštevníkom túto zbierku prostredníctvom výstavy Šestnáste storočie slovom a obrazom, ktorá bude sprístupnená v Múzeu knižnej kultúry.
Vystavené knihy sú v rôznych jazykoch vrátane slovenčiny, češtiny, nemčiny či latinčiny. Niektoré boli vytlačené na území dnešného Slovenska. Tlače budú rozdelené do niekoľkých skupín, a to diela antických autorov, biblie, humanitné vedy (filozofia, história, dejiny vedy a techniky, teológia). Spomenúť môžeme napr. dielo Päť kníh uhorských básní (Hungaridos libri poematum V., Bardejov, 1599) od uhorského humanistického básnika Jána Bocatia či nádherne ilustrovaný Mattioliho herbár (Kreutterbuch Desz Hochgelehrten vnnd weitberühmten... Frankfurt, 1586/1590).
Celá výstava pozostáva z približne 50 historických tlačí, ktoré sú doplnené kópiami ilustrácií z týchto kníh.
Výstava bude sprístupnená 2. apríla 2019 a potrvá do 31. marca 2020.