Načítavam...

Jozef Bernadič z Cífera a jeho keramická zbierka

Jozef Bernadič z Cífera a jeho keramická zbierka

S menom Jozefa Bernadiča (1901 – 1989) sa úzko spája kultúrny a športový život v Cíferi od začiatku prvej ČSR až do konca 80-tych rokov 20. storočia.

V roku 1925 spoločne s kamarátom Jánom Krajčovičom založili cíferskú národopisnú tanečnú skupinu a začali s ďalšími nadšencami nacvičovať ľudové tance, čím založili tradíciu folklórnej skupiny v Cíferi.
V roku 1929 bol jedným zo zakladateľov prvého športového klubu v Cíferi. Bol jeho dlhoročným členom a roky pôsobil vo funkcii predsedu či podpredsedu. Stál pri zrode ochotníckeho divadla v Cíferi. Stal sa predsedom ochotníckeho Dramatického krúžku Janka Palárika (DKJP), ktorý viedol vyše 12 rokov.
Stál aj pri opätovnom zrode folklórnej skupiny v roku 1970, ktorá dodnes pôsobí s názvom Cíferan, kde účinkoval, rozdával radosť a pobavenie svojimi príbehmi, spevom a tancom až do vysokého veku 82 rokov.
Počas svojho produktívneho veku bol zamestnancom Nemocenskej poisťovne, v ktorej pracoval v pozícii kontrolóra práceneschopnosti, veľa cestoval po bližšom i vzdialenejšom okolí Trnavského kraja. Okrem práce pre zamestnávateľa sa celý čas ako obdivovateľ tradičného ľudového umenia venoval svojej zberateľskej záľube. Z ciest si pravidelne prinášal krásne kúsky ľudového úžitkového, ale i dekoratívneho umenia – džbánkov, tanierikov, misiek, sväteničiek a obrazov maľovaných na skle. Po niekoľkých rokoch vznikla početná zbierka týchto predmetov – spolu cca 150 kusov. Predmety tvorili dekoráciu v jeho prednej izbe, kde boli inštalované na stenách a uložené na veľkom starožitnom sekretári a v dobovej sklenenej vitríne.
Bilanciou práce Jozefa Bernadiča v cíferskej kultúre je 33 rokov pôsobenia v ochotníckom divadle, kde ako herec stvárnil viac ako 50 postáv rozličných charakterov, 36 rokov vo folklórnej skupine, vytvoril vzácnu zbierku ľudovej keramiky, odovzdal svoje nadšenie a radosť z pestovania národnej kultúry trom generáciám mladých ľudí.
V roku 2017 získalo Západoslovenské múzeum v Trnave časť keramickej kolekcie Jozefa Bernadiča. Iniciatíva darovať zbierku múzeu vyšla od vnučky zberateľa Ing. Jarmily Kotlárikovej, ktorá pre túto myšlienku získala všetkých zainteresovaných dedičov. Zbierka zahŕňa 51 kusov keramiky. Jedná sa prevažne o fajansovú produkciu džbankárskych dielní zo západného Slovenska vyrobenú v priebehu 19. storočia. Medzi džbánmi, krčahmi, taniermi a misami s kvetinovými motívmi vyniká džbán so sv. Annou vyrobený v Stupave v prvej polovici 19. storočia. Vzácne sú i dve fajansové sväteničky s plastickým motívom kríža a christogramom JHS. Hodnotný súbor západoslovenskej fajansy Jozefa Bernadiča je cenným obohatením zbierkového fondu múzea.
Výstavou keramickej zbierky Jozefa Bernadiča si Západoslovenské múzeum v Trnave pripomína 30. výročie jeho úmrtia. Návštevníci si ju budú môcť pozrieť v rámci otváracích hodín múzea od 17. januára do 17. marca 2019.