Načítavam...

Avari a Slovania na sever od Dunaja

Avari a Slovania na sever od Dunaja

14.6.2018-4.11.2018

Vernisáž vo štvrtok 14. 6. 2018 o 16,30 v Západoslovenskom múzeu v Trnave , Múzejné nám. 3
Výstava potrvá do 4. 11. 2018

Výstavu Avari a Slovania na sever od Dunaja pripravili autorsky Podunajské múzeum v Komárne, Slovenské národné múzeum – múzeá v Martine a Tríbečské múzeum v Topoľčanoch. Výstava dokumentuje vzťahy medzi Slovanmi a Avarmi v období Avarského kaganátu. Vystavené sú nálezy z lokalít Skalica, Komárno, Radvaň nad Dunajom - Žitavská Tôň či Sklabiňa, najmä šperky, súčasti odevov, keramika a zbrane. Návštevníkovi predstaví spôsob života, remeslá a pohrebný rítus etník obývajúcich územie Slovenska a bezprostredného okolia v predveľkomoravskom období. Výrazným exponátom je hrob avarského bojovníka s kompletným hrobovým inventárom a koňom.
Avari a Slovania na sever od Dunaja
Avari a Slovania na sever od Dunaja
Avari a Slovania na sever od Dunaja
Avari a Slovania na sever od Dunaja
Avari a Slovania na sever od Dunaja
Avari a Slovania na sever od Dunaja
Avari a Slovania na sever od Dunaja
Avari a Slovania na sever od Dunaja