Načítavam...

Elbert

Elbert

4.5.2018 - 10.1.2019

Názov výstavy: Karol Elbert – skromný lyrik swingu
Miesto: Západoslovenské múzeum v Trnave – Dom hudby Mikuláša Schneidera Trnavského
Termín: od 4. 5. 2018 do 10. 1. 2019


Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum a Spoločnosť Mikuláša Schneidra – Trnavského pripravili v roku 2011 výstavu o slovenskom hudobnom skladateľovi Karolovi Elbertovi pri príležitosti stého výročia jeho narodenia. Kurátorka výstavy PhDr. Edita Bugalová, PhD zmapovala životné peripetie skladateľa od útleho detstva prostredníctvom bohatého fotodokumentačného materiálu. K jedinečným patria rodinné fotografie zo začiatku 20. storočia a auten¬tické spomienky skladateľa na mladosť a školské roky v rodnej Trnave, na kontakt s Mikulášom Schneiderom Trnavským, ktorý mladému hudobníkovi otvoril cestu k profe¬sionálnej hudobnej dráhe. Výstava ponúka množstvo obrazového materiálu o živote i tvorivých aktivitách Karola Elberta, ukážky hudobných rukopisov i tlačených vydaní skladieb, fotodokumentáciu z premiér inscenácii, na ktorých sa autorsky podieľal - predovšetkým jeho dvoch operiet.
Výstava je pre návštevníkov Západoslovenského múzea sprístupnená v Dome Hudby Mikuláša Schneidra – Trnavského od 4. mája 2018 do 10. januára 2019.
Elbert
Elbert
Elbert
Elbert