Načítavam...

Milosrdenstvo v dejinách

Milosrdenstvo v dejinách

18.1.2018 - 11.2.2018

Obrazovo - dokumentárna výstava na 26 banneroch je venovaná 150. výročiu Červeného kríža v Rusku a aktívnej účasti členov ruskej cárskej rodiny na jeho činnosti. Výstava obsahuje málo známe stránky ruskej histórie z konca 19. a začiatku 20. storočia, materiály o práci ruského Červeného kríža počas prvej svetovej vojny, keď dokázal zmobilizovať zdravotnícke zariadenia po celej krajine a poskytovať pomoc stovkám tisícov zranených vojakov a väzňov. Hlavná časť venovaná veľko¬kňažnej Jelizavete Feodorovne obsahuje kópie historických fotografií a dokumentov o jej činnosti v moskovskej pobočke spoločnosti Červeného kríža.Výstavu pripravil Fond na pomoc obrodeniu tradícií milosrdenstva a dobročinnosti
Jelizavetinsko - Sergijevský osvetový spolok s podporou Medzinárodného výboru Červe-ného kríža a Ústavu svetových dejín na základe archívnych dokumentov a mate¬riálov.
Milosrdenstvo v dejinách
Milosrdenstvo v dejinách
Milosrdenstvo v dejinách
Milosrdenstvo v dejinách
Milosrdenstvo v dejinách
Milosrdenstvo v dejinách