Načítavam...

Blažej Vittek 17.8.2017 - 1.10.2017

Blažej Vittek 17.8.2017 - 1.10.2017

Jubilejná výstava fotografií Blažeja Vitteka

Narodil sa 19. augusta 1942 v Trnave. Po štúdiu na strednej všeobecno-vzdelávacej škole pracoval v Okresnom stavebnom podniku v Trnave ako fotograf a vedúci odde-lenia propagácie až do roku 1990 kedy podnik zanikol. Bol fotografom v Okresnej galérii Jána Koniarka (do r. 1994) a v Západoslovenskom múzeu v Trnave (do r. 2000), priebežne fotografoval aj pre potreby Mesta Trnava.

Vo svojej fotografickej praxi pracoval takmer vo všetkých fotografických technikách od fotografovania architektúry a portrétov cez dokumentárnu a dokumentačnú fotografiu, reportážnu a krajinársku fotografiu až po makro fotografiu. Využíval širokú škálu analógovej fotografickej techniky a rôznych fotografických chemických procesov. Od roku 2006 začal fotografovať digitálnou technikou.

Je autorom fotografií troch nástenných kalendárov Trnavy, niekoľkých vydaných pohľadníc, jeho fotky sa nachádzajú v desiatkach katalógov vydaných Galériou Jána Koniarka. Je autorom obrazovej časti knihy Svätci – svedomie storočí, vydanej v Západoslovenskom múzeu v Trnave v r. 2001. Ďalej je autorom viacerých fotografii v knihách Dejiny Trnavy, Trnava včera a dnes a jeho fotky sú publikované v regionálnej tlači. Bol zakladajúcim členom a predsedom fotoklubu IZOFOTA, ktorý pôsobil v OSP Trnava a bol podpredsedom aj jeho pokračovateľa – fotoklubu IRIS. Dnes je emeritným predsedom fotoklubu IRIS.

Zúčastňoval sa kolektívnych výstav AMFO a viacerých kolektívnych prezentácií slovenskej fotografie doma i v zahraničí (Fínsko, Francúzsko, Bulharsko). Od r. 2005 je členom ZVUZS a pravidelne sa zúčastňuje členských výstav Salón. Samostatnú výstavu pod názvom Trnava včera a dnes mal v Západoslovenskom múzeu v Trnave v rokoch 2002, 2005 a 2016, mal komorné výstavy v Galante, Piešťanoch a v Divadle J. Palárika v Trnave. Zúčastňuje sa klubových výstav a Fotofestu poriadaného fotoklubom IRIS. Za svoju fotografickú činnosť mu bola v roku 2007 udelená Pocta Generálneho riaditeľa Národného osvetového centra za dlhoročný rozvoj neprofesionálnej umeleckej fotografie v kraji i na Slovensku a v roku 2009 Pamätná medaila udelená predsedom TTSK Ing. Tiborom Mikušom za dlhoročnú prácu v prospech rozvoja fotografickej tvorby v kraji.

Výstava v Západoslovenskom múzeu v Trnave pod názvom Retrospektíva je prierezom autorovej tvorby a je dosiaľ najväčšou prezentáciou jeho diela. Pripravená je k životnému jubileu Blažeja Vitteka.
Blažej Vittek 17.8.2017 - 1.10.2017
Blažej Vittek 17.8.2017 - 1.10.2017
Blažej Vittek 17.8.2017 - 1.10.2017
Blažej Vittek 17.8.2017 - 1.10.2017
Blažej Vittek 17.8.2017 - 1.10.2017
Blažej Vittek 17.8.2017 - 1.10.2017
Blažej Vittek 17.8.2017 - 1.10.2017
Blažej Vittek 17.8.2017 - 1.10.2017