Načítavam...

Bolo u nás more

Bolo u nás more

3.3.2017-28.2.2018

Vystavené exponáty pochádzajú z obdobia mladších treťohôr (miocén) – eggenburg (22 miliónov rokov) a baden (17 miliónov rokov). Slovensko je bohaté na skameneliny z obdobia mladších treťohôr, časť jeho územia bola vtedy pod hladinou mora. Na výstave sú prezentované zvyšky morských organizmov z lokalít Dubová, Devínska Nová Ves, Devín, Rohožník, Trenč, Mučín, Horovce a Trstín. Okrem skamenelín sú na výstave aj recentné (súčasne žijúce) schránky morských ulitníkov a koraly, ktoré žijú v rôznych moriach sveta. Vybrali sme vzorky skamenelín zo spomínaných lokalít a porovnali sme ich súčasnými schránkami živočíchov.
Výstava je doplnená farebnými i čiernobielymi fotografiami. Prvú skupinu tvoria fotografie, ktoré predstavujú zväčša spomínané lokality v období ich ťažby (približne od r. 1988 – do r. 2004). Druhú skupinu tvoria fotografie zobrazujúce niekoľkonásobne zväčšené, no v skutočnosti miniatúrne ulitníky a lastúrniky (merajú okolo 1-2 mm).
Bolo u nás more
Bolo u nás more
Bolo u nás more
Bolo u nás more