Načítavam...

Vstupné

Vstupenka do jednej budovy a prehliadka všetkých expozícií a aktuálnych výstav

- dospelí 3,00 €
- študenti, dôchodcovia*    2,00 €
- deti do 15 rokov 1,00 € alebo kultúrny poukaz

Vstupenka na jednu vybranú výstavu

- dospelí 2,00 €
- študenti, dôchodcovia*    1,00 €
- deti do 15 rokov 0,50 €

Vstupenka na prehliadku všetkých expozícií a výstav vo všetkých budovách múzea

- dospelí 5,00 €
- študenti, dôchodcovia*    3,00 €
- deti do 15 rokov 2,00 €
   
Snímanie priestorov múzea (návštevníci)              2,00 €
Prednášky na objednávku    v cene vstupenky do múzea
Kurz ľudových remesiel ceny podľa ponuky
Tvorivé dielne pre objednanú skupinu max. 25 detí  ceny podľa ponuky

 

Prehliadka múzea mimo otváracích hodín

Do 5 návštevníkov  každá začatá hodina 30 € za skupinu
6 a viac návštevníkov   100% príplatok k vstupnému / osoba

 

Lektorský výklad

Pre školské skupiny zdarma
Pre objednané skupiny a jednotlivcov v budove ZsM   6,00 €
Pre objednané skupiny a jednotlivcov
v Dome hudby M. Schneidera Trnavského a Múzeu knižnej kultúry
3,00 €

 

Vstup zdarma

- nedeľný rodinný vstup
- deti do 6 rokov                
- pedagogický dozor                   
- držiteľ preukazu ZŤP a jeho sprievodca *
- držiteľ preukazu Zväzu múzeí na Slovensku *
- držiteľ preukazu ICOM *
- držiteľ novinárskeho preukazu *
- držiteľ preukazu združenia Slovenskej výtvarnej únie (platí na výtvarné výstavy) *
- 50% zľava pre členov Národopisnej spoločnosti Slovenska *

*    po preukázaní sa príslušným preukazom