Načítavam...

Služby

Snímanie

Poskytované na základe písomného súhlasu riaditeľky ZsM

Snímanie svadieb  50 € / max. 2 hodiny
Mimo otváracie hodiny príplatok  10 € / hod.
Snímanie svadieb je možné v priestoroch múzea len za prítomnosti lektora a v priestoroch ktoré určí.
Nesmú byť poškodené vystavené exponáty!
Snímanie na komerčné účely dohodou
Mimo otváracie hodiny príplatok  20 € / hod.

 

Služby knižnice

Registračný poplatok

študenti   3,50 €
dospelí 5,00 €
poplatok za jednorazový vstup    1,00 €

Skenovanie

A4, A5 – 1 strana (max. 10 strán)   0,50 €

 

Bádateľské služby

Štúdium predmetov, nálezov a správ

a) na vedecké účely po predložení písomnej žiadosti alebo potvrdenia vysielajúcej organizácie  dohodou

b) na komerčné účely

Bádateľský poriadok:

5,00 € / 1 ks

Digitalizačné služby

digitálna fotografia / sken zbierkového predmetu, dokumentu HKF:  
   a) vedecké účely – A4 alebo 1 predmet    1,00 €
   b) komerčné účely - A4 alebo 1 predmet    5,00 €
kompilácia na CD / DVD + 3,50 €

Prenájom priestorov

Koncertná miestnosť

komerčné na 1 hod.   40,00 €
nekomerčné na 1 hod.    10,00 €

Záhrada

komerčné na 1 deň   290,00 €
nekomerčné na 1 deň     150,00 €

Služby

energie   podľa spotreby
služba na 1 hod. mimo pracovnej doby   7,00 €
služba domovníka na 1 hod.
- ako povinný príplatok k nájmu pivnice (17,00 – 7,00)  
10,00 €

Ubytovanie na interné účely

   
Prenájom 2-lôžkovej izby na 1 noc  25,00 €

O zľavách z cien v cenníku môže v odôvodnených prípadoch rozhodnúť riaditeľka múzea