Načítavam...

Služby

Snímanie

Poskytované na základe písomného súhlasu riaditeľa/ky ZsM

Snímanie svadieb je možné v priestoroch múzea len za prítomnosti lektora a v priestoroch ktoré určí.
Nesmú byť poškodené vystavené exponáty!

- snímanie svadieb  50 € / max. 2 hodiny
- mimo otváracie hodiny príplatok  10 € / 1 hod.

 

SVADOBNÝ OBRAD
Poskytované na základe písomného súhlasu riaditeľa/ky ZsM
Detaily dohodou

Svadobný obrad je možné uskutočniť len mimo návštevných hodín múzea

- v oratóriu / max.20 ľudí, max 1 hodina/2 služby   120,- €
- v átriu/max. 30 ľudí, max 1 hodina/2 služby 120,- €
   

Služby knižnice

Registračný poplatok

študenti   3,50 €
dospelí 5,00 €
poplatok za jednorazový vstup    1,00 €

Skenovanie/XERO

- skenovanie 0,20 € / strana, xero kópie A4  0,20 € / strana, 0,30 € / obojstranne

 

Bádateľské služby

Poskytované na základe písomného súhlasu riaditeľa/ ky ZsM

Štúdium predmetov, nálezov a správ

a) na vedecké účely po predložení písomnej žiadosti alebo potvrdenia vysielajúcej organizácie  dohodou podľa internej smernice

b) na komerčné účely

Bádateľský poriadok:

dohodou podľa internej smernice

Digitalizačné služby

digitálna fotografia / sken zbierkového predmetu, dokumentu HKF:  
   a) vedecké účely – A4 alebo 1 predmet    1,00 €
   b) komerčné účely - A4 alebo 1 predmet    5,00 €, alebo dohodou podľa internej smernice

Prenájom priestorov

Koncertná miestnosť

komerčné na 1 hod.   60,00 €
nekomerčné na 1 hod.    30,00 €

Záhrada

komerčné na 1 deň   500,00 €
nekomerčné na 1 deň     200,00 €

VEĽKÉ NÁDVORIE

komerčné na 1 hod.   50,00 €
nekomerčné na 1 hod.      20,00 €

MALÉ NÁDVORIE

komerčné na 1 hod.   50,00 €
nekomerčné na 1 hod.      20,00 €

SVADOBNÝ OBRAD

(Poskytované na základe písomného súhlasu riaditeľa / ky ZsM)

Detaily dohodou

Oratórium - SVADOBNÝ OBRAD

Len mimo návštevných hodín

- max. 20 ľudí, max. 1 hodina / 2 služby         120,00 €   

malé nádvorie - átrium- SVADOBNÝ OBRAD

Len mimo návštevných hodín

- max. 30 ľudí, max. 1 hodina / 2 služby         120,00 €  

 

Služby

energie   podľa spotreby
služba na 1 hod. mimo pracovnej doby   10,00 €

Ubytovanie na interné účely

   
Prenájom 1-lôžkovej izby na 1 noc  20,00 €
Prenájom 2-lôžkovej izby na 1 noc    25,00 €

O zľavách z cien v cenníku môže v odôvodnených prípadoch rozhodnúť riaditeľ/ka múzea

Platnosť od 15. apríla 2022                                                  

PhDr. Martina Bocánová, PhD.
riaditeľka