Západoslovenské múzeum v Trnave

Bankocetle

Nachádzate sa tu

štátovka
Bankocetle (z nemeckého Banco-Zettel) sú prvé papierové peniaze používané na území Rakúsko-Uhorska v rokoch 1762 – 1811 za vlády panovníkov Márie Terézie a Františka II. Bankocetle boli štátne dlhopisy, ktoré prijímali štátne pokladnice a úrady. Tlačili sa jednostranne, iba posledná šiesta emisia bola obojstranná. Chránené boli vodoznakom, suchými pečaťami Viedenskej mestskej banky, mesta Viedne a podpismi členov banky. Nominálne hodnoty prvej emisie boli 5, 10, 50 a 100 zlatých, ďalšie boli doplnené o nominál 1, 2, 500 a 1000 zlatých. Bankocetle obyvateľstvo Rakúska-Uhorska neprijalo. Pochybovalo o ich krytí a odmietalo ich používať. V dôsledku historických udalostí, predovšetkým vedenia vojny s Napoleonom, cisár František II. bol prinútený podpísať vo februári 1811 patent o menovej reforme a o mesiac neskôr vyhlásiť štátny bankrot. Posledné bankocetle boli vytlačené v decembri v roku 1811. Vystavené bankocetle v hodnote 1, 2 a 5 guldenov pochádzajú z obdobia panovania cisára Františka II. (1792 – 1835).