Západoslovenské múzeum v Trnave

Múzeum

O veciach, ktoré majú dušu

S láskou za pravdu
Klarisky v Trnave
maroko
S láskou za pravdu
Klarisky v Trnave
maroko

Exponát mesiaca

Mamut

Mamut sa považuje za najznámejšieho, najväčšieho a najpopulár­nej­šie­ho živočícha doby ľadovej. Mamuty srstnaté sa v Európe objavili asi pred 250 tisíc rokmi a posledné vyhynuli zhruba pre 10 000 rokmi na Sibíri. Ešte aj v súčasnosti nachádzame pozostatky mamu­tov. Medzi časté nálezy - aj na našom území - patria zvyšky kostí, zubov a klov.