Načítavam...

Trnavské záhrady a parky

Trnavské záhrady a parky

Prednáška 8.10.2017

Srdečne Vás pozývame na komentovanú prezentáciu o trnavských záhradách a parkoch v minulosti, ktorá bola v skrátenej forme
prednesená na seminári 30 rokov mestskej pamiatkovej rezervácia Trnava, ktorý sa konal 7. septembra 2017 na radnici v Trnave.
Rozprávanie o záhradách od 17. storočia po parky v prvej polovici 20. storočia bude doplnené premietaným obrazovým materiálom.

Tešíme sa na Vás v nedeľu 8. októbra 2017 o 15,00 v koncertnej sále múzea.