Načítavam...

Noc múzeí 2017

Noc múzeí 2017

Noc v múzeu, v sobotu 20. mája 2017 od 17,00 do 22,00

Podujatie Noc v múzeu sa koná každoročne pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií (18. máj). Tento rok budú v sobotu 20. mája 2017 otvorené všetky budovy Západoslovenského múzea v Trnave s expozíciami a výstavami. Dom hudby Mikuláša Schneidera Trnavského bude prístupný od 17,00 do 20,00. Návštevníci si môžu prezrieť okrem starších expozícií a výstavy aj novú expozíciu S láskou za pravdu, ktorá je venovaná životu Mons. ThDr. Pavla Jantauscha v Trnave. Múzeum knižnej kultúry bude otvorené od 17,00 do 20,00, komentovaný sprievod novou výstavou Cestovatelia a objavitelia začne o 17,00. Výstavou bude sprevádzať jej autor Mgr. Milan Ševčík.

Západoslovenské múzeum v Trnave (Múzejné námestie 3) bude otvorené od 17,00 do 22,00 hodiny. Návštevníkov čaká bohatý program. Pre najmenších uvedie o 18,00 rodinné bábkové divadlo Animare Silva hru Ako sa Jano s drakom porátal v koncertnej sále na druhom poschodí. O malých strašidielkach – pakobylkách a listovkách sa návštevníci dozvedia viac o 19,00 hodine v rovnomennej výstave od chovateľky Ing. Jany Šubovej. Historička Mgr. Lucia Duchoňová bude komentovať novú múzejnú expozíciu História dobrovoľného hasičstva v Trnavskom samosprávnom kraji od 19,30. Program ukončí prezentácia starých pohľadníc a fotografií Okolo trnavských hradieb technicky pripravená Máriou Kuššovou a komentovaná PaedDr. Simonou Jurčovou. Expozície a výstavy v Západoslovenskom múzeu v Trnave si môžu návštevníci prezerať až do 22,00. Vstupné na podujatie je dobrovoľné. Viac informácií sa dozviete na www.zsmuzeum.sk.

NOC V MÚZEU
v sobotu 20. mája 2017 od 17,00 do 22,00

Dom hudby Mikuláša Schneidera Trnavského otvorený od 17,00 do 20,00
17,00 – prehliadka expozícií a výstavy s možnosťou návštevy najnovšej expozície S láskou za pravdu o živote Mons. ThDr. Pavla Jantauscha v Trnave

Múzeum knižnej kultúry (Nám. sv. Mikuláša 10) otvorené od 17,00 do 20,00
17,00 – Objavitelia a cestovatelia – komentovaný sprievod výstavou

Západoslovenské múzeum v Trnave (Múzejné nám. 3) otvorené od 17,00 do 22,00
18,00 – Ako sa Jano s drakom porátal – bábkové divadielko (koncertná sála)
19,00 – Živé strašidielka – komentovaný sprievod výstavou
19,30 – História a súčasnosť dobrovoľného hasičstva v TTSK– komentovaný sprievod výstavou
20,30 – Okolo trnavských hradieb – komentovaná prezentácia starých pohľadníc a fotografií (koncertná sála)

Simona Jurčová
Vedúca prezentačného oddelenia
Noc múzeí 2017
Noc múzeí 2017
Noc múzeí 2017
Noc múzeí 2017
Noc múzeí 2017
Noc múzeí 2017
Noc múzeí 2017
Noc múzeí 2017
Noc múzeí 2017
Noc múzeí 2017
Noc múzeí 2017
Noc múzeí 2017
Noc múzeí 2017
Noc múzeí 2017
Noc múzeí 2017
Noc múzeí 2017
Noc múzeí 2017
Noc múzeí 2017
Noc múzeí 2017
Noc múzeí 2017
Noc múzeí 2017
Noc múzeí 2017
Noc múzeí 2017
Noc múzeí 2017
Noc múzeí 2017
Noc múzeí 2017
Noc múzeí 2017
Noc múzeí 2017
Noc múzeí 2017
Noc múzeí 2017
Noc múzeí 2017
Noc múzeí 2017
Noc múzeí 2017
Noc múzeí 2017
Noc múzeí 2017
Noc múzeí 2017
Noc múzeí 2017
Noc múzeí 2017
Noc múzeí 2017