Načítavam...

Vianoce v minulosti - prednáška 10.12.2012

Vianoce v minulosti - prednáška 10.12.2012
V nedeľu 10. decembra o 15,00 bude v koncertnej sále múzea premietaná prezentácia starých pohľadníc a fotografií, ktorú bude slovom sprevádzať PaedDr. Simona Jurčová. Dozviete sa čosi o vianočných tradíciách v mestskom aj vidieckom prostredí, o rôznych podobách vianočných a novoročných pohľadníc v 20. storočí a prostredníctvom fotografií z rodinných archívov si zaspomíname na Vianoce v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch 20. storočia.

Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3

Vstupné: 1,50 €
Info: www.zsmuzeum.sk
Vianoce v minulosti - prednáška 10.12.2012
Vianoce v minulosti - prednáška 10.12.2012
Vianoce v minulosti - prednáška 10.12.2012
Vianoce v minulosti - prednáška 10.12.2012
Vianoce v minulosti - prednáška 10.12.2012
Vianoce v minulosti - prednáška 10.12.2012
Vianoce v minulosti - prednáška 10.12.2012
Vianoce v minulosti - prednáška 10.12.2012