Načítavam...

Odborná konferencia - Sakrálne pamiatky na Slovensku

Odborná konferencia - Sakrálne pamiatky na Slovensku
V dňoch 19. až 20. októbra 2023 sa v priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave uskutoční dvojdňová odborná konferencia Sakrálne pamiatky na Slovensku. Cieľom konferencie je mapovanie sakrálnych pamiatok rôznych konfesií v depozitároch slovenských múzeí, v skanzenoch, galériách, ale i vo verejných priestoroch. Konferencia bude zameraná na sakrálne, kultové a rituálne predmety kolektívnej alebo súkromnej úcty spojené s motívom devócie, ktoré tvoria podstatnú časť zbierkového fondu múzeí a galérií alebo sa nachádzajú vo verejných priestoroch. Väčšina múzeí a galérií uchováva fondy, ktoré sa vzťahujú na majoritné kresťanské náboženstvo, no na konferencii dostanú priestor aj špecializované fondy so zameraním na menšinové konfesie. Vedecká časť bude vyvážená umeleckým pohľadom na sakrálne motívy vo výtvarnom umení, či v literatúre.
V piatich blokoch zameraných na cirkevný obradový textil, drobné sakrálne stavby a pútnické miesta, liturgickú ikonografiu a židovskú tematiku sa celkovo predstaví dvadsaťdva popredných odborníkov zo slovenských múzeí a vysokých škôl s humanitným zameraním.
Odborná konferencia Sakrálne pamiatky na Slovensku, ktorá sa koná v Západoslovenskom múzeu v Trnave v dňoch 19. až 20. októbra 2023 je určená pre širokú odbornú i laickú verejnosť.
Odborná konferencia - Sakrálne pamiatky na Slovensku
Odborná konferencia - Sakrálne pamiatky na Slovensku
Odborná konferencia - Sakrálne pamiatky na Slovensku